Studieopdracht opmaak trage wegenplan

Op 5 augustus 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het aanbestedingsdossier "Studieopdracht opmaak trage wegenplan" goed en werd deze opdracht in de markt gezet. De opdracht op zich bestond uit enerzijds de ontwikkeling van een beleidsvisie op basis van een uitgebreide inventaris en digitalisering van de voetwegen. Anderzijds moest er een actieplan zijn dat bepaalde hoe en op welke termijn de stad Sint-Truiden het uitgetekende netwerk kon realiseren en onderhouden rekening houdend met de mogelijkheden van de stad. De overheidsopdracht werd op 23 september 2022, na nazicht offertes, door het college van burgemeester en schepenen gegund aan de VZW Trage wegen. Het bestek in functie van deze overheidsopdracht kan u onderaan integraal downloaden.

Downloads

Naar top