Beleidskader Trage Wegen Sint-Truiden

Eind 2022 stapte de stad Sint-Truiden in het leaderproject Trage wegen. Gelet op de decretale verplichting tot opmaak van een beleidskader werd binnen dit leaderproject aan VZW Trage wegen de opdracht gegeven het beleidskader Trage Wegen Sint-Truiden op te maken.

Dit beleidskader is het resultaat van de inventaris, evaluatie & analyse, workshops en uitwerking van de voorop gestelde operationele beleidskeuzes. Hierbij werden ook reeds genomen beleidskeuzes van hogere overheden zoals Vlaanderen en provincie Limburg geïntegreerd, alsook het reeds besliste beleid van de Stad Sint-Truiden. Ter vervollediging werd er rekening gehouden met het Masterplan Hart Van Haspengouw, Provinciaal natuurverbindingsrapport Sint-Truiden en erosiebestrijdingsmaatregelen van VLM.

Het resultaat is dan ook een geïntegreerd beleidskader, wat de stad Sint-Truiden voor langere periode kan hanteren bij het nemen van beslissingen betreffende het wijzigen van voetwegen.
Het beleidskader geeft invulling aan de operationele beleidskeuzes zoals een functioneel traag netwerk, natuurverbindingen tussen de grote gehele natuur en een klimaat robuuster landschap, allen gekoppeld aan een overkoepelend trage wegen netwerk.

Het beleidskader trage wegen Sint-Truiden werd voorlopig vastgesteld op 25 maart 2024 door de gemeenteraad.

Openbaar Onderzoek

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd met ingang op 1 april 2024 tot en met 1 mei 2024.

Infomarkt

Er zal een toelichting plaatsvinden over dit beleidskader tijdens een infomarkt die door zal gaan op 27 maart 2024, van 19.00u tot 21.00u in de Lounge van de Gazo aan het station.

Naar top