Educatie

Om tot een breed gedragen beleidskader te komen en een goede kennis van de feitelijke en gewenste situatie te hebben, dient er een analyse te gebeuren van alle beschikbare informatie. Om andere actoren en de omliggende gemeentes een inkijk te geven in de manier waarop de stad Sint-Truiden de huidige visie heeft opgebouwd werd er besloten om alle gebruikte informatie ter beschikking te stellen om zo een lerend netwerk op te bouwen. Zou je toch nog graag bijkomende informatie willen, neem dan gerust contact op.

Thema's

Contact

Adres
Trage wegen Kazernestraat 13 , 3800 Sint-Truiden
T
Naar top