Historiek voetwegen

Atlas Der Buurtwegen

Beginnen doen we bij het begin! Op 18 april 1841 werd de wet op de buurtwegen uitgevaardigd. Dit om de lokale wegen te beschermen tegen de inname ervan door burgers en landbouwers. Het rechtstreekse gevolg hiervan was dat er een inventaris diende opgemaakte te worden van al deze wegen en aangegeven worden hoe breed deze waren. Deze inventaris werd gemeente per gemeente opgemaakt en gebundeld in de Atlas der buurtwegen. De Atlas van de Buurtwegen heeft nog steeds zijn rechtsgeldig karakter. In principe moeten alle buurtwegen die ingetekend zijn in de atlas nog steeds toegankelijk zijn voor het publiek. Over de jaren heen zijn er al verschillende wijzigingen doorgevoerd op deze wegen, zoals verbreden, rechttrekken of opheffen, zoals ook gebeurde bij de grote ruilverkavelingen.

Al deze beslissingen en de Atlas der buurtwegen zelf kan u raadplegen in de kaarttoepassing.

Nieuwe Gemeentewegendecreet

Op 1 september 2019 ging het nieuwe gemeentewegendecreet in voegen. In dit decreet wordt de provinciale beslissingsbevoegdheid over de buurtwegen overgedragen naar de gemeenten. Vanaf nu zijn de gemeentes dus zelf verantwoordelijk voor beslissingen over de ligging van Chemins en Sentiers in de Atlas der buurtwegen. Naast de afschaffing van de vervalregeling van 30 jaar in gebruik of onbruik, wordt er in dit nieuwe decreet een aantal randvoorwaarde vastgelegd, op basis van welke de gemeentes hun beslissingen kunnen afstellen en dienen te motiveren. Zo dient elke wijziging van het gemeentewegennet steeds ten dienste te staan van het algemene belang en is een wijziging steeds een uitzonderingsregel. Verkeersveiligheid en ontsluiting staan steeds voorop. Indien nodig dient de gemeente te kijken en rekening te houden met eventueel gemeentegrensoverschrijdend karakter. Ook dient er rekening gehouden te worden met de huidige functie van de weg, de behoefte van toekomstige generaties en de ruimtelijke behoeften van verschillende maatschappelijke activiteiten.
Verder regelt het nieuwe gemeentewegendecreet hoe de procedure moet verlopen binnen het omgevingsvergunningendecreet en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Naar top