Lopende procedures wijzigingen voetwegen

Hier kan u de documenten raadplegen betreffende wijzigingen aan de voetwegen. De documenten bestaan afhankelijk van de fase, uit opmetingsplannen, schattingsfiche, foto's en motivatie waarom de wijziging dient te gebeuren. Meer informatie over de procedure kan u hier terug vinden.

Lopende procedures

Naar top