Onderhoud Trage Wegen

Alle officieel nog geldig zijnde voetwegen uit de Atlas Der Buurtwegen behoren tot het openbaar domein van de stad Sint-Truiden. Het is dan ook aan de stad om deze trage wegen toegankelijk te houden, ook al kunnen deze voetwegen soms op privaatterrein liggen. Uiteraard wordt er steeds in overleg met de betrokken eigenaars of huurders/pachters bekeken hoe dit onderhoud best gebeurt en zal er steeds naar een compromis gezocht worden. 

Naast alle wegen in kaart brengen, heeft de inventaris ook het doel om een zicht te krijgen op de toestand van alle voetwegen. Zo wordt er gekeken naar de ondergrond, de breedte en de toegankelijkheid van de voetwegen. Op deze manier kon dan ook het onderhoudsplan tot stand komen. Het onderhoudsplan van de trage wegen werd toegevoegd aan het onderhoudsplan voor de wegenis van het volledige grondgebied, waardoor ingrepen en onderhoud van reguliere wegen in de toekomst kan afgestemd worden op de trage wegen en omgekeerd. Op deze manier zet de stad Sint-Truiden de ter beschikking zijnde middelen zo optimaal mogelijk in. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de sociale tewerkstellingsinitiatieven voor de uitvoering van het onderhoud en aanleg van de trage wegen. 

Heb je vragen over het onderhoud van de trage wegen of is er een specifieke voetweg waar we eens extra moeten langs gaan? Laat het ons weten en we plannen dit zo snel mogelijk in.

Naar top