Overige plannings- en beleidscontext

In aanloop van de opmaak van het beleidskader Trage Wegen werden naast de eigen plannings- en beleidsvisies, ook deze van andere overheden geraadpleegd. Dit om het beleidskader Trage Wegen zo goed als mogelijk af te stemmen op reeds beslist beleid. Op deze manier past het beleidskader Trage Wegen ook binnen de beleidskeuzes van verschillende initiatieven en vastgelegd beleid.

We geven een kort overzicht van de geraadpleegde bronnen.

  1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
  2. Ruimtepact 2040 Limburg
  3. Natuurverbindingsrapport Sint-Truiden
  4. Masterplan Hart Van Haspengouw
  5. Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden
  6. BPA's en RUP's Sint-Truiden
Naar top