Procedure aanpassing Buurtweg

Sinds het nieuwe gemeentewegendecreet van 1 september 2019 is de stad Sint-Truiden zelf verantwoordelijk voor de opname, wijziging of opheffing van zijn buurtwegen. Op basis van het beleidskader zal de stad steeds de afweging moeten maken of deze aanpassing al dan niet past binnen het vooropgestelde wensbeeld. Verder dient het stadsbestuur steeds rekening te houden met de 5 basisprincipes om over te gaan tot een aanpassing aan de Atlas Der Buurwegen.

Zo dient elke wijziging van het gemeentewegennet steeds ten dienste te staan van het algemene belang en is een wijziging steeds een uitzonderingsregel. Verkeersveiligheid en ontsluiting staan steeds voorop. Indien nodig dient de gemeente te kijken en rekening te houden met eventueel gemeentegrensoverschrijdend karakter. Ook dient er rekening gehouden te worden met de huidige functie van de weg, de behoefte van toekomstige generaties en de ruimtelijke behoeften van verschillende maatschappelijke activiteiten.

Een aanvraag tot aanpassing wordt steeds vergezeld van een Verzoekformulier wat u onderaan de pagina kan terugvinden alsook een overzicht van het verloop van de procedure.  

Downloads

Naar top