Project & Doelstelling

Op 4 juli 2022 haalde Sint-Truiden het subsidietraject Trage Wegen binnen in kader van het Herstelfonds Europa (Herstelplan voor Europa - Europese Commissie). Dit subsidietraject werd vanaf het najaar 2022 uitgerold. Op 19 april 2023 liet het weer ons eindelijk toe de inventarisatie op te starten. Na verwerking van de gegevens keken we hoe en waar we de voetwegen konden inzetten voor het maken van duurzame verbindingen tussen mens, natuur en landbouw. Zo kunnen voetwegen, met een aangepast jasje, een belangrijke rol spelen in het verbinden van de dorpskernen en natuurgebieden. Bovendien kan deze aanplant van hagen bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van het Truiense landschap voor de toekomst.

Doelstellingen

Om de Truiense voetwegen echt terug op de kaart te zetten werd een uitgebreid plan van aanpak opgemaakt met 5 doelstellingen:

  • Doel 1: Volledige digitalisering van de voetwegen en het ter beschikking stellen van alle info betreffende de voetwegen en het traject Trage Wegen aan de burger;
  • Doel 2: Het uitwerken van een beleidskader ter ontsluiting van de dorpskernen, verbindingen met recreatieve netwerken en het ontwikkelen een toekomstvisie met inbegrip van de aanleg, onderhoud en herkenning van de voetwegen;
  • Doel 3: Voetwegen gebruiken/ontwikkelen als natuurverbindingen en groene netwerken tussen bestaande en toekomstige waardevolle natuurelementen;
  • Doel 4: Onderzoeken welke invloed de aanplant van hagen langs specifieke bestaande of te realiseren voetwegen heeft op de bestrijding van erosie en akkermodderstromen en het klimaat robuuster maken van het landschap voor de toekomst;
  • Doel 5: Bijdragen aan de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis door het verruimen van het openbaar domein.
Naar top