Subsidietraject Trage Wegen

Projectoproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022'

Binnen de projectoproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ werd er op 16 september 2021 een geclusterde projectoproep gelanceerd. De oproep was goed voor een totaalbudget van 3.039.600 euro en werd als volgt over de diverse plattelandsprogramma’s gespreid:

• Oproep Leader Haspengouw t.b.v. 645.750 euro
• Oproep Leader Kempen en Maasland t.b.v. 645.750 euro
• Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit t.b.v. 585.300 euro
• Oproep Platteland Plus t.b.v. 450.810 euro

Om lokale besturen, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de opbouw van het post-coronaplatteland werd er ook een éénmalige oproep gelanceerd in het kader van het Europees corona herstelfonds t.b.v. 712.000 euro.

Het projectconcept ingediend door de stad Sint-Truiden, 'Ontsluiting trage wegen Sint-Truiden’, werd goed ontvangen voor de gestelde deadline van 29 november 2021 en werd binnen de dienst landbouw en platteland (Plattelandsloket) van Vlaanderen, gecontroleerd op ontvankelijkheid en thematisch toe geleid naar de juiste maatregel binnen PDPO, Herstelfonds of Platteland Plus. Het projectconcept paste volledig binnen de maatregel Herstelfonds - Omgevingskwaliteit en kon hierdoor het goedkeuringsproces van deze maatregel verder volgen.

Maart 2022 werd het volledige aanvraagdossier opgemaakt en ingediend in het subsidieloket van VLM ter goedkeuring en op 4 juli 2022 haalde Sint-Truiden het subsidietraject Trage Wegen binnen in kader van het Herstelfonds Europa. (Herstelplan voor Europa - Europese Commissie ) en konden we beginnen aan de verdere uitwerking ervan.

Het subsidietraject heeft 01 juli 2024 als einddatum.

Naar top