Voortraject erosiebestrijding en natuurverbindingen

In de projectaanvraag neemt de stad Sint-Truiden het voortouw om voetwegen in te schakelen als natuurverbindingen door de aanplant van hagen langs deze voetwegen waar mogelijk en ter verbinding van de grote gehele natuur. Bovendien wil de stad onderzoeken of deze aanplant kan bijdragen ter bestrijding van erosie en akkermodderstromen ten gevolgen van de klimaatverandering. 

In functie van de natuurverbindingen werd er vooral gekeken naar de studie van IVLO betreffende contourbosbouw in het Heuvelland, het natuurinrichtingsrapport voor Sint-Truiden van het Provinciaal Natuur Centrum Limburg, de eigen RUP's zoals Groen Waarde en bovenliggend beslist beleid.

In functie van de natuurverbindingen en het onderzoek naar erosiebestrijding werd er een tussentijdse nota opgesteld. Deze nota stelde dat door de aanplant van hagen de impact op de akkermodderstromen eerder beperkt zou zijn en dat het een EN-EN verhaal moest worden. De impact van de hagen op het klimaat robuuster maken van het landschap zouden groter zijn, dit door de sponswerking die deze locaties zouden gaan hebben bij grote hoeveelheden neerslag, maar ook impact zouden hebben tijdens het drogere seizoen, waar deze bodem nog water zou kunnen vrijgeven aan de akkers en koelte creëren om de globale opwarming ervan te doen dalen. 

Onderaan kan u de tussentijdse nota raadplegen en de impact die de haagaanplant zal hebben op het landschap door de watering van Sint-Truiden. Beide weren geïntegreerd in de verwerking naar het beleidskader Trage Wegen.

Naar top