Workshops

Naast de analyse van de bestaande beleids- en planningscontext is het belangrijk om de lokale situatie m.b.t. het thema trage wegen te analyseren, om zo een basisidee te krijgen van: fysisch-geografische structuur, ruimtelijke dynamiek, bewegingsstromen, knooppunten en polen, infrastructuur, groenstructuur, speelweefsel, enz.

Om een goed inzicht te krijgen in de plaatselijke look&feel van Sint-Truiden, organiseerde de VZW Trage Wegen in opdracht van de Stad Sint-Truiden verschillende workshops en werksessies en dit voor betrokken organisaties en diensten, maar ook voor de burger.

Deze workshop en werksessies vonden plaats op 11 oktober, 8 en 14 december 2023.

Aan de hand van themagesprekken en inleidende presentaties, werden er kaarten voorzien waar alle deelnemers konden aanduiden welke plekken voor hun belangrijk waren binnen het bepaalde thema. De mooiste verbindingen, knelpunten, gewenste verbindingen, ... Allen kwamen ze naar boven en werden vervolgens weergegeven op de kaart. De bijhorende bedenkingen en discussies zorgden voor het wensbeeld en de strategische visie scherp te stellen. Een weerslag van de notities en presentaties kan u onderaan terug vinden bij de downloads.

Opmerkingen, vragen en aanvullingen die naar boven zijn gekomen tijdens deze participatiemomenten waren:

 • Aandacht voor veilige oversteekplaatsen tussen trage wegen, bv. Verbinding Kerkveldstraat – Stokstraat.
 • De realisatie op korter termijn en niet enkel een langetermijnvisie.
 • Wat onverhard is, onverhard houden.
 • “Ruilverkavelingswegen zijn voor mij geen trage wegen.”
 • Werk ook gemeentegrensoverschrijdend.
 • Betrek alle partijen, ook eigenaars, landbouwers, …. Dialoog is voor dit project heel belangrijk.
 • Een belangrijk project voor de leefbaarheid
 • Onderhoud kan gebeuren zoals het project “mooimakers”.
 • Welke wegen moeten prioritair behouden worden i.k.v. omgevingsvergunningen?
 • Nodig ook vertegenwoordigers uit van de Dorpsraden (dorpsbabbels).
 • Grasstroken zijn gereserveerd door boeren i.k.v. subsidielijn erosiebestrijding VLM, maar die stopt nu met die subsidies. Nu is het dus het juiste moment om die stroken in te zetten om de biodiversiteit te versterken én een toegankelijk en beleefbaar landschap te creëren.
 • Er is een hemelwaterendroogteplan in opmaak waarbij bodemerosie ook een aandachtspunt is. Hieruit kunnen bijkomende zoekzones voort komen.
 • Hoeveel trage wegen lopen langs het fietsknooppuntennetwerk? Na de werksessie opgezocht: 36,2km van het in totaal 39,24km lange fietsknooppuntennetwerk bestaat uit trage wegen, goed voor ongeveer 39%.

Downloads

Media-albums

Naar top